För närvarande finns 3 spår klara;Stenröset: ett rött singletrack, byggt 2016,


The Joker: En maskingrävd röd stig som erbjuder lite hopp och släpp byggd 2017


Grön groda: en kort grön stig som också grävs av maskin, mycket bra för de minsta, byggd 2017!


Blåbärsstigen: finns inte längre!

Hyrespris

Cykeluthyrning


På Åkersjön bikepark hyr vi ut Specialiserade cyklar. 

I hyran ingår även skyddsutrustning bestående av hjälm, ryggskydd, benskydd, handskar.

Då rekommenderar vi att du tecknar en försäkring som täcker eventuella skador på cykeln om du råkar ramla och något går sönder på cykeln. 

Utan försäkring får du betala kostnaderna för den skada som uppstår och de delar som behöver bytas ut. Har du betalat försäkring står vi för både delar och reparationskostnader.

Downhill cykel

500 kr

hyresskydd:

hela paketet

hjälm
ryggskydd

knäskydd

handskar


200 kr 

75 kr

75 kr

50 kr

40 kr

downhill cykel + skydd

650 kr

downhill cykel + skydd + hiss

700 kr

försäkring

täckning för skada.

50 kr

liftkort

om du vill gå upp med hissen

 100 kr